Svenska


Uppmärksamhet Fara
Alla stiik-komponenter som är infällda och utanpåliggande måste installeras i kommersiellt tillgängliga monteringslådor ( 68 mm) enligt DIN 49073. Komponenterna är endast godkända för användning i torra inomhusutrymmen.  

 

CE-certifierad

Uppmärksamhet: Dessa delar är ömtåliga porslinskomponenter. Skruvarna får endast dras åt försiktigt (max. 0,1 N).

 

Mått:

Steckdose 01
220 – 250 V, 16A
Diameter: 100mm
Höjd vid ytmontering: 26 mm
Installationsdjup: 19 mm

Lichtschalter 01 & 02
220 – 250 V, 10A
Diameter: 100mm
Höjd vid ytmontering: 26 mm
Installationsdjup: 10 mm

Drehschalter 01
220 – 250 V, 10A
Diameter: 100mm
Höjd vid ytmontering: 42 mm
Installationsdjup: 27 mm

 

Minst 100 mm avstånd från centrum till centrum när flera strömbrytare/uttag installeras bredvid/över varandra.

FÖRSIKTIGHET / FARA

Installation av elektriska komponenter får endast utföras av kvalificerad personal. Kontrollera alltid att det inte finns någon spänning. Ta bort säkringen!

Kontakt med spänningsförande delar kan leda till ett farligt strömflöde genom människokroppen. Brännskador, elektriska stötar eller till och med dödsfall kan uppstå.

kan leda till döden.

Felaktigt arbete på spänningsförande delar kan leda till brandrisk.