Dansk

Advarsel fare!

Alle stiik underputs og overputs komponenter skal installeres i standardmontagebokse ( 68mm) i overensstemmelse med bygningstypen i henhold til DIN 49073. Komponenterne må kun bruges i tørre indendørs rum.

CE certificeret

Advarsel: disse er skrøbelige porcelænskomponenter. Skruerne skal kun strammes forsigtigt (max 0,1N).

Mål:

Steckdose 01
220 – 250 V, 16A
Diameter: 100mm
Højde overputs: 26mm
Indbygningsdybde: 19mm

Lichtschalter 01 & 02
220 – 250 V, 10A
Diameter: 100mm
Højde overputs: 26mm
Indbygningsdybde: 10mm

Drehschalter 01
Diameter: 100mm
Højde overputs: 42mm
Indbygningsdybde: 27mm

Mindst 100 mm midterafstand ved installation af flere kontakter/stik ved siden af/over hinanden.

ADVARSEL/FARE

Installation af elektriske komponenter skal udføres af fagfolk. Sørg altid for spændingsfrihed. Tag sikringen ud!

Kontakt med spændingsførende dele kan føre til farlig strøm gennem menneskekroppen. Forbrændinger, elektrisk stød og død kan være en følge.

Fejlagtigt arbejde med spændingsførende dele kan medføre brandfare.