čeština

Pozor nebezpečí!

Všechny komponenty stiik pod omítku a nad omítku musí být instalovány v běžných montážních krabicích ( 68 mm) podle DIN 49073 v souladu s typem konstrukce. Komponenty jsou povoleny pouze pro použití v suchých vnitřních prostorách.

CE certifikováno

Pozor: jedná se o křehké porcelánové komponenty. Šrouby by měly být utahovány pouze opatrně (max. 0,1 N).

Rozměry:

Steckdose 01
220 – 250 V, 16A
Průměr: 100 mm
Výška nad omítkou: 26 mm
Hloubka instalace: 19 mm

Lichtschalter 01 & 02
220 – 250 V, 10A
Průměr: 100 mm
Výška nad omítkou: 26 mm
Hloubka instalace: 10 mm

Drehschalter 01
220 – 250 V, 10A
Průměr: 100 mm
Výška nad omítkou: 42 mm
Hloubka instalace: 27 mm

Minimální vzdálenost 100 mm od středu při instalaci více spínačů / zásuvek vedle sebe / nad sebou.

POZOR / NEBEZPEČÍ!

Instalaci elektrických komponentů smí provádět pouze odborník.

Vždy ověřte, že není napětí. Vyjměte pojistku!

Kontakt s napájecími částmi může způsobit nebezpečný proud skrz lidské tělo. Může dojít k popálení, elektrickému šoku a smrti.

Nesprávnou prací na napájecích částech hrozí nebezpečí požáru.